Phone : 09381903792

Email: elmira.ch24@gmail.com


درباره ما

الگا زد مشاور آموزش تخصصی در مدیریت، طراحی، تنظیم و اجرای نوآوری های دیجیتالی در امر آموزش انگلیسی می باشد.
تحولی جدید در روش تدریس و یادگیری زبان انگلیسی مجهز به سیستم دیجیتال اینتراکتیو Digital Interactive این آموزش که در دو نوع آموزش انگلیسی عمومی و آموزش انگلیسی حرفه ای می باشد؛ با هدف افزایش راندمان و تاثیر یادگیری بدون فشار مستمر و صرف زمان زیاد در سریع ترین زمان انگلیسی را به صورت کارآمد و موثر یاد می دهد. در طی دوره زبان آموز توسط تدریس در دوره های خصوصی، تمرین و آموزش در منزل به صورت آنلاین و مطالعه ی شخصی در کوتاه ترین مدت زبان انگلیسی را کامل و کارآمد می آموزد. به طور کلی می توان گفت طی این روش شما زبان را حفظ نمی کنید بلکه زبان را می آموزید. هدف این مجموعه از بکار گیری روش و روشی نوین به نام Digital Interactive این است که روش ناکارآمد و سنتی آموزش زبان انگلیسی در ایران را متحول کند. آموزش سنتی امروزه ناکارآمد و ناموفق است به طوری که با تحت فشار قرار دادن زبان آموز او را دلزده کرده و در نهایت ماحصل سالها تحت آموزش قرار گرفتن صحبت کردن زبان انگلیسی به صورت روان نخواهد بود.

Learn More

شیوه آموزشی نوین

آموزش نوین زبان انگلیسی با روش الگا-زد

آموزش قدم به قدم

برای یادگیری قدم به قدم با شما همراهیم

اساتید حرفه ای

آموزش زبان به صورت کاملا حرفه ای و دیجیتالی

ویدیوهای آموزشی بی نظیر

نمایش ویدیوهای آموزشی بسیار مفید برای یادگیری بهتر

آموزش ساده تر

آموزش ساده و روان

زمان کمتر برای آموزش

راندمان یادگیری بالا